Pentru detalii privind dreptul dumneavoastră de informare privind polița de asigurare, consultaţi pagina web a Autorităţii de Supraveghere Financiară/ secțiunea Asigurări: – http://www.asfromania.ro